KERSTIN KONUK

Vernissagekort från Kerstins utställningar.
Invite cards from Kerstin's exhibitions.

 

 

Vita ägg / White eggs

                        

kortett

 

Zahara de los Atunes I /
Zahare de los Atunes I

 

kort två

 

Zahara de los Atunes II /
Zahare de los Atunes II

 

kort tre

 

Stortvätt /
Big laundrykort fyra

 

Skummeslöv /
Skummeslöv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

kort fem

 

I väntan på /
Waiting for

kort sju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME

kort sex